BUGETELE marilor oraşe din judeţul Constanţa.

Primăriile din România au amânat aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2017, pe fondul nesiguranţei în ceea ce priveşte legile în vigoare. Cu speranţa că se schimbă reglementările în domeniu, primarii au lungit sau au amânat dezbaterile pe seama proiectelor: „Aşteptăm, poate se schimbă ceva la capitolul alocări de fonduri sau modalităţi de cheltuire a banilor publici”, a precizat un edil din judeţul Constanţa. În timp ce multe administraţii locale sunt în continuare în stand-by, Eforie a decis : azi a fost convocat Consiliul Local, pe ordinea de zi figurând un singur proiect,  cel privind bugetul de venituri şi cheltuieli. La Mangalia în schimb, primăria anunţă că dezbaterea pe tema bugetului a fost amânată, proiectul fiind modificat de mai multe ori.

Pe ce se cheltuie bugetul din municipiul Constanța? Primăria Municipiului Constanța are în proiectul bugetar postat pe site-ul instituției proiectul bugetului local pe anul 2017. Bugetul total este de 902.672.000 lei. Există un excedent de -235.862.000 lei raportat, deoarece veniturile totale încasate sunt de 666.810.000 lei. Primăria Municipiului Constanța a ales să își împartă bugetul într-un mod interesant. Serviciilor publice generale le-a fost acordată suma de 106.702.000. Totuși, la capitolul Apărare, Ordine publică și Siguranță Națională a fost alocată suma de 39.632.000 lei, din care Poliția Locală va primi suma de 21.548.000 lei. Partea de cheltuieli social-culturale a fost alocată suma de 403.539.000 lei, aproape jumătate din bugetul total alocat de către Primărie.

Din acești bani, jumătate din sumă, mai precis 214.689.000 lei sunt alocați către Învățământ, iar aceștia sunt împărțiți pe subcategorii, la învățământul preșcolar sunt alocați 36.959.000 lei, la învățământul primar sunt alocați 35.656.000 lei, la învățământul secundar au fost alocați 133.758.000 lei, iar învățământului postliceal i se acordă 3.559.000 lei, iar restul banilor sunt alocați diverselor subcapitole precum servicii auxiliare prin educație, servicii educaționale complementare sau alte cheltuieli în domeniul învățământului. La Sănătate se acordă suma de 16.240.000 lei.

Pentru Cultură, recreere și religie, Primăria propune suma de 53.773.000 lei, dintre care casele de cultură, școlile populare de arte și meserii, bibliotecile publice, căminele culturale, centrele pentru conservarea și promvarea culturii tradiționale, consolidarea și restaurarea monumentelor istorice nu au alocate buget. Doar muzeele primesc bani, mai precis 1.424.000 lei. În schimb, pentru Tineret a fost acordată suma de 500.000 de lei, iar pentru Sport suma de 14.553.000 lei.

Pentru Întreținerea grădinilor publice, parcurilor, zonelor verzi și a bazelor sportive de agrement, Primăria alocă suma de 21.266.000 lei. Serviciile religioase nu sunt ignorate din buget, astfel se alocă suma de 300.000 lei. La subcapitolul Asigurări și asistență socială s-a alocat un buget de 11.887.000 lei. La partea privind Servicii și Dezvoltare Publică, Locuință, Mediu și Ape, din bugetul alocat de Primăria Constanța avem următoarele exemple de alocări: Iluminat public – 27.449.000 lei, Salubritate – 80.151.000 lei, Canalizare și tratarea apelor reziduale – 10.051.000 lei. La capitolul Acțiuni Economice, ies în evidență următoarele alocări bugetare: Energia termică – 19.850.000 lei, Străzi – 40.486.000 lei și Transport în comun – 54.160.000 lei.

Ședință de Consiliu Local Medgidia pentru noile investiții majore 

Proiectele au fost propuse de primarul Valentin Vrabie. De remarcat că aleșii trebuie să voteze demararea lucrărilor la mai multe investiții majore din oraș.

Iată care sunt acestea:

– Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare PIAŢA CENTRALĂ din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”

– Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire Drum Comunal-clasa tehnică IV-(DJ222-DJ381) în Medgidia, judeţul Constanţa

– Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare infrastructură rutieră în localităţile Valea Dacilor şi Remus Opreanu, municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”

– Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea Ambulatoriului Policlinica Medgidia din cadrul Spitalului Municipal Medgidia”

– Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire două terenuri de sport multifunctionale în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia” judeţul Constanţa

– Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare infrastructura rutieră în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire creșă în Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.3 din municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.11 din municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniţei Piticot din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniţei nr.8 din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniţei „Ion Creangă” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței “Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniţei Valea Dacilor din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Şcolii Gimnaziale “Constantin Brâncuşi” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale “Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investitiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „Mircea Dragomirescu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizarii investitiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „I.L.Caragiale” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Primare „Iuliu Prodan” din Municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National “Kemal Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” din municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului Tehnic “Nicolae Titulescu” din municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitare și modernizare bază sportivă Liceul „Nicolae Bălcescu” din municipiul Medgidia, jude’ul Constanța”

– Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici Construire anexă sediu Primărie, Municipiul Medgidia, județul Constanța”

– Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale Colegiului Tehnic “N.Titulescu” şi Liceului Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia

– Aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Medgidia

– Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL

– Mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Medgidia în cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa-Canal Constanţa”, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011

MANGALIA

În municipiul Mangalia, situaţia pare a fi un dezastru, însă administraţia locală speră la multe rectificări pozitive în viitor. Astfel, sunt prognozate cheltuieli totale de 61.072.000 lei (socoteală estimativă în concordanţă cu încasările anului 2016). Din acest total, se estimează chletuieli ale primăriei (executiv) în cuantum de 4.673.000 lei, pentru Evidenţa Populaţiei – 325.000 lei, Ordine Publică, Poliţia Locală – 1.501.000 lei. Pentru Învăţământ, este alocată suma de 4.130.150 lei (sumă în care nu sunt incluse şi salariile cadrelor didactice). Puţin, am putea spune, iar ca dovadă, amintim suma alocată de o altă primărie la Capitolul Învăţământ: 13.620.333 lei (în oraşul Cernavodă!).

Revenind la Mangalia, pentru Sănătate, suma alocată este de 2.402.500 lei. La Dezvoltare publică, autoritatea locală estimează cheltuieli de 21.215.500 lei, din care 169.500 lei sunt destinaţi biobazei. La cheltuieli „materiale primărie” este avută în vedere suma de 6.011.000 lei, din care, pentru serviciul salvamar şi posturi salvamar – 870.000 lei. La capitolul intitulat „combustibil şi energie”, suma prevăzută este de 4.639.000 lei (din care 4.500.000 lei reprezintă subvenţia pentru energia termică). La Asistenţă Socială sunt prevăzuţi 8.692.000 lei, iar la Salubrizare (care cuprinde şi dezinsecţie şi deszăpezire) – 3.000.000 lei. La capitolul „Transferuri ADPP”, este prevăzută suma de 5.593.000 lei, din care cheltuieli curente – 4.293.000 lei, în timp ce pentru iluminat public este prevăzută suma de 800.000 lei, iar pentru cheltuieli investiţii – 500.000 lei. La Capitolul Transporturi, este prevăzută suma de 4.850.382 lei, din care pentru străzi care ar urma să fie reabilitate de ADPP – 3.900.000 lei.

CERNAVODĂ

Oraşul Cernavodă pare, comparativ cu multe localităţi mari din judeţul Constanţa, campion la capitolul buget. Astfel, sunt previzionate chletuieli totale, aferente anului 2017, în cuantum de 103.695.734 lei. Menţiune: Cernavodă raportează şi un excedent din anii anteriori, în sumă de 18.907.800 lei. conform proiectului de buget, pentru Învăţământ se va aloca suma de 13.620.333 lei, la Sănătate – 3.038.000 lei, la Cultură, recreere şi religii – 7.887.800 lei (din care, pentru Casa de Cultură sunt alocaţi 1.391.000 lei, pentru Sport – 2.300.000 lei, iar pentru Întreţinere grădini publice – 3.470.000 lei!).

Tot la capitolul Cultură, recreere şi relugii, atrage atenţia suma „simbolică” ce urmează să fie alocată muzeului: 16.500 lei, în timp ce bibliotecile primesc – 20.300 lei. La capitolul Serviciu de asistenţă socială, inclusiv cămin de bătrâni şi centru pentru copii, suma estimată este de 4.244.000 lei. Pentru iluminatul public, suma alocată este de 870.000 de lei. Suma este prinsă într-un total de 49.418.685 lei, aferent Capitolului Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.

La capitolul Protecţia mediului şi salubritate, suma alocată este de 3.550.000 lei, în timp ce la Transporturi – pentru drumuri şi poduri este prognozată suma de 1.000.000 lei, iar pentru străzi – 1.700.000 de lei , în cazul oraşului Cernavodă, străzile chiar necesită intervenţie urgentă, ele reprezentând un amalgam de petice şi gropi.

NĂVODARI

Primăria din Năvodari prevede cheltuieli bugetare de 147.573.466,74 lei. Din suma aceasta, este acoperită din venit suma de 91.258.571 lei, din excedentul pe anul anterior suma de 36.90.255,26 lei și s-a făcut și un împrumut la Ministerul Finanțelor Publice de 25.908.711,25 lei. Din schema bugetară, avem alocați pentru Sănătate suma de 825.560 lei, la Cultură au fost alocați 13.082.370 lei, pentru Asigurări și Asistență Socială este alocată suma de 11.604.871 lei. Pentru Protecția Mediului s-au alocat 7.231.500 lei. O investiție majoră este alocată pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică, unde propunerea este de 38.410.446,91 lei.

Pentru Învățământ, Primăria Năvodari alocă suma de 18.561.230 lei. La capitolul Transporturi, Primăria orașului Năvodari acordă 16.116.102 lei, dintre care se alocă pentru îmbunătățirea drumului dintre Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari, prin lărgirea și modernizarea Mamaia – Năvodari suma de 2.844.419 lei și pentru amenajarea malului Mării Negre în zona de litoral a orașului Năvodari suma de 459.273,49 lei. Pentru alimentarea cu gaze naturale în localitate se alocă suma de 750.000 de lei, iar pentru Iluminatul public se acordă 4.437.500 lei. Niște sume care au ieșit în evidență sunt cheltuielile propuse pentru Clubul Sportiv Năvodari, unde se alocă suma de 3.715.018 lei și pentru Casa de Cultură Pontus Euxin se alocă suma de 478.972 lei.

EFORIE

Oraşul Eforie estimează că va avea, în 2017, cheltuieli în sumă de 26.179.680 lei, pentru Capitolul Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională fiind alocaţi 957.308 lei. La capitolul cheltuieli social-culturale este prevăzută suma de 9.845.384 lei, din care, ăentru Învăţământ – 5.581.991 lei, Sănătate – 84.880 lei, Asigurări şi asistenţă socială – 2.239.978 lei. La Capitolul Dezvoltare Publică, Locuinţe, Mediu şi Ape, suma prevăzută este de 9.372.851 lei, din care pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 7.513.851 lei, pentru Protecţia mediului – 1.859.000 lei (salubritate), iar pentru Transporturi (străzi) – DOAR 50.000 lei!

Menţionăm că în cazul altor oraşe mari din judeţul Constanţa nu au putut fi consultate proiectele de buget din „simplul” motiv că fişierele nu puteau fi accesate pe site-urile primăriilor!